fbpx

Kuntoparkin fysioterapia

Kuntoparkin fysioterapia palvelee sinua monipuolisesti eri tilanteissa. Lue lisää palveluistamme alta tai varaa aika fysioterapiaan.

Ajanvaraus
Lue lisää

Erilaiset tuki- ja liikuntaelimistön kiputilat rajoittavat ja vaikeuttavat elämää. Voimme helpottaa oloa erilaisilla manuaalisilla lihas- ja nivelkäsittelyillä, akupunktiolla sekä nykyaikaisilla vaikuttavilla fysikaalisilla hoidoilla. Käytössämme on Chattanoogan ja Diterin sähköhoitolaitteet sekä ShockWave-painehoitolaite (ainoana Raahessa). Lisäksi ohjaamme ja opastamme asiakasta itsehoitoon. Kuntoparkin fysioterapia-asiakkailla on käytössään koko hoitosarjan ajan nykyaikainen kuntosalimme, jonka käytössä ohjaamme ja opastamme.

Tiesithän, että meille voi tulla fysioterapiaan ja hierontaan ilman lääkärin lähetettä.

Varaa aika

Ratkaiseva osa leikkauksen onnistumisessa on oikeanlainen liike oikeaan aikaan! Fysioterapeutin ohjauksessa kuntoudut turvallisesti. Lievitämme leikkauksen jälkeisiä oireita, annamme yksityiskohtaiset ohjeet liikehoitoon, ohjaamme ja opastamme. Kaiken pohjana on yhdessä asiakkaan kanssa laadittu yhteinen tavoite ja ohjelma kuntoutumiselle. Kuntosalimme laadukkailla ja turvallisilla laitteilla autamme saavuttamaan parhaan mahdollisen leikkaustuloksen. Kuntosali on fysioterapiajakson ajan asiakkaan vapaassa käytössä, ja henkilökuntamme ohjaa ja opastaa salin käytössä.

Hoidamme myös vakuutusyhtiöiden asiakkaita!

Varaa aika

Toimintakyky voi rajoittua sairauden tai vammautumisen myötä. Kuntoparkki tarjoaa monipuoliset puitteet kuntoutua. Käytössämme on nykyaikainen ja monipuolinen välineistö fysioterapian toteuttamiseen. Lisäksi esteettömissä kuntosalitiloissamme on nykyaikaiset Tecnogym ja HUR-kuntosalilaitteet.

Selkäydinvamman, aivoverenkiertohäiriöiden, MS-taudin, Parkinsonin taudin, CP-vamman ja reumatautien fysioterapia on usein Kelan, asiakkaan kotikunnan, sairaanhoitopiirin tai vakuutusyhtiön kustantamaa. Kuntoparkki on ollut näiden fysioterapian toteuttajana koko toimintansa ajan.

Teemme jatkuvasti yhteystyötä mm. Kelan ja sairaanhoitopiirin sekä eri terapeuttien kanssa. Yhteistyössä arvioimme asiakkaan apuvälinetarvetta ja tarvittaessa voimme toteutettaa fysioterapian asiakkaan kotona.

Varaa aika

Fysioterapia auttaa edistämään senioreiden toimintakykyä ja omatoimisuutta. Voimme toiveiden mukaan toteuttaa fysioterapiaa joko asiakkaan kotona tai Kuntoparkissa. Räätälöimme terapian jokaisen asiakkaan terveyden- ja elämäntilanteen mukaan. Kokeneen fysioterapeutin ohjauksessa voimme räätälöidä Kuntoparkin esteettömälle kuntosalille oman kuntosaliohjelman.

Varaa aika

Lihashuollon osuus eri liikuntasuorituksissa on merkittävä. Olitpa sitten huippu-urheilija tai tavallinen kuntoliikkuja, on erilaiset lihas- ja nivelkäsittelyt hyvä pitää osana säännöllistä harjoittelua.

Fysioterapian olennainen osa on erilaisten rasitusperäisten ja lihasepätasapainosta johtuvien vammojen ennaltaehkäisy. Urheilijat ja paljon liikuntaa harrastavat hyötyvät Kuntoparkin Jalkaklinikan asiantuntijan ohjeista ja neuvoista. Tarvittaessa teemme asiakkaalle yksilölliset tukipohjalliset.

Jalkaklinikalle voi tulla myös ilman lääkärin lähetettä.

Varaa aika

Onko sinulla ongelmia jalkojen kanssa? Onko askelluksessasi tai jalkojen ryhdissä korjaamista?

Jalkojen kuormittumisen havainnointi eri asennoissa, nivel- ja lihastoiminnan sekä ryhdin tutkiminen ovat perusta hyvälle hoitosuunnitelmalle. Hoitosuunnitelmaan pohjautuva fysioterapia sisältää oikein valittuja harjoituksia sekä tarpeen mukaan manuaalista mobilisointia ja fysikaalisia hoitoja. Tarvittaessa asiakkaalle valmistetaan myös yksilölliset tukipohjalliset.

Tervetuloa Kuntoparkin Jalkaklinikalle!

Varaa aika

Kuntoparkki tarjoaa monipuolisia ja vaikuttavia fysioterapiapalveluita kaikille lapsista ikäihmisiin. Fysioterapeutteina toimivat Jouni Palviainen ja Marjo Yli-Maunula.

Mitä fysioterapia on?
Fysioterapeutin tehtävänä on tukea ihmisen hyvinvointia ja terveyttä edistämällä hänen toiminta- ja liikuntakykyään erilaisissa toimintaympäristöissä. Fysioterapia tähtää kivun ja mahdollisten toimintarajoitteiden poistamiseen. Fysioterapia perustuu terveyden, liikkumisen ja toimintakyvyn edellytysten tuntemiseen ja parhaaseen saatavilla olevaan tietoon. Fysioterapeutin käyttämät menetelmät perustuvat alkututkimukseen, käypähoitosuosituksiin sekä asiakkaan tarpeiden huomioimiseen.

Fysioterapiaan hakeudutaan usein lääkärin lähetteellä tai Kelan, vakuutusyhtiön tai kunnan maksusitoumuksella. Tarvittaessa fysioterapia voidaan toteuttaa kotikäyntinä. Fysioterapiaan voi tulla myös ilman lähetettä ja kynnys avun pyytämiseen kannattaa pitää matalana.

Milloin fysioterapiaan?
Ensimmäisellä fysioterapiakäynnillä selvitetään haastattelun sekä erilaisten liikkeiden ja testien avulla terveyttä, liikkumista ja toimintakykyä mahdollisimman kattavasti. Tämän perusteella laaditaan yhdessä asiakkaan kanssa fysioterapiasuunnitelma, jonka mukaan edetään. Suunnitelma sisältää usein asiakkaan omatoimisia tai fysioterapeutin kanssa yhdessä tehtäviä harjoitteita, kuten liikehallinta-, lihasvoima- ja liikkuvuusharjoittelua mahdollisesti eri kuntoilu välineitä hyödyntäen. Lisäksi saat fysioterapeutilta neuvontaa ja ohjausta sekä tarpeen vaatiessa manuaalista terapiaa ja fysikaalisia hoitoja.

Tutkimusten mukaan varhain aloitetulla, aktiivisella terapeuttisella harjoittelulla on merkittävä rooli asiakkaan kuntoutumisprosessissa. Pyrimme toteuttamaan aktiivista fysioterapiaa huomioimalla vaivan erityispiirteet, sen aiheuttamat rajoitukset sekä asiakkaan omat voimavarat. Hyvin suunniteltu sekä oikein ajoitettu ja annosteltu harjoittelu ovat usein parasta lääkettä tuki- ja liikuntaelimille!

 

 

Kuntoparkin fysioterapian erikoisosaaminen

Akupunktio eli akupunktuuri on vanha kiinalainen hoitomenetelmä, joka on saavuttanut merkittävän aseman lääketieteellisenä hoitomuotona. Fysioterapiassa akupunktiolla hoidetaan pääasiassa kipu- ja särkyoireita sekä rentoutetaan lihaksia. Hoitokerrat määritellään asiakkaan tilanteen mukaan: usein hoitoja on noin 1-2 kertaa viikossa, yhteensä 3-10 hoitokertaa. Akuuteissa vaivoissa jo muutama hoitokerta voi tuoda avun. Akupunktion teho voi kestää tunneista vuosiin.

Yleisimpiä hoitosyitä ovat selän ja niska-hartiaseudun kivut sekä migreenityyppiset päänsäryt. Hyviä hoitotuloksia on saatu myös nivelten kulumisesta syntyneisiin kiputiloihin, tenniskyynärpääoireisiin sekä alaraajojen verenkierron vilkastuttamiseen. Akupunktion avulla aktiivinen harjoittelu voidaan yleensä aloittaa aiemmin, jolloin kuntoutuminen nopeutuu. Akupunktio on kroonisissa kivuissa hyvä vaihtoehto särkylääkkeille aiheuttamatta sivuvaikutuksia.

Akupunktion yksi vaikutusmekanismi on ns. porttikontrolliteoria, jossa voimakas ärsytys salpaa kipuaistimuksen pääsyn aivoihin. Akupunktio myös lisää endorfiinin (mielihyvähormonin) vapautumista aivoissa, vilkastuttaa verenkiertoa ja aineenvaihduntaa sekä rentouttaa lihaksia.

Kuntoparkissa alaraajaperäisten vaivojen asiantuntijana toimii kokenut ja alaraajafysioterapiaan erikoistunut fysioterapeutti Jouni Palviainen. Katso lisää Jalkaklinikan sivuilta.

Hieronta on yksi yleisimmin käytetyistä hoitomuodoista tuki- ja liikuntaelinongelmissa. Hieronnalla tarkoitetaan pehmytkudosten manuaalista käsittelyä erilaisilla tekniikoilla. Hieronnan tavoitteena on lihasjännitysten lievittyminen, kudoselastisuuden lisääntyminen sekä rentoutuminen. Hierontaa voidaan käyttää omana hoitomuotonaan tai yhtenä fysioterapeuttisena keinona osana muuta kuntoutusta. Voit tulla hierontaan ilman lähetettä ja valita 30, 45, 60 tai 90 minuutin käsittelyn.

Kinesioteippausta käytetään monien tuki- ja liikuntaelinvaivojen kuntoutuksessa. Kinesioteippauksen tarkoituksena on fiksoimisen sijaan stimuloida, ohjata ja tukea kehon oikeita liikemalleja. Kinesioteippaus perustuu proprioseptiikan (eli kehon asennon aistimisen) kautta tapahtuvaan kehon paranemisprosessin edistämiseen sekä akuuteissa vammoissa että pidemmällä aikavälillä syntyneissä ylikuormitustiloissa. Kinesioteippausta voidaan käyttää terapeuttisen harjoittelun tukena ja yhtenä fysioterapeuttisena keinona osana muuta kuntoutusta. Lue lisää www.kinesioteippaus.fi

Kuntoparkin fysioterapeutit toteuttavat Kelan ja kunnan rahoittamaa kuntoutusta vaikeavammaisille. Vaikeavammaiseksi määritellään kuntoutuja, jolla sairaudesta tai vammasta aiheutuva lääketieteellinen tai toiminnallinen haitta on niin suuri, että hänen on sen vuoksi huomattavan vaikea selviytyä jokapäiväisistä askareista.

Kuntoutuksen perustana on kirjallinen kuntoutussuunnitelma, joka on voimassa 1-3 vuotta kerrallaan. Suunnitelma laaditaan hoidosta vastaavassa julkisessa terveydenhuollon yksikössä yhdessä kuntoutujan kanssa.

Kuntoutuksessa kartoitamme kuntoutujan toimintakykyä haittaavat tekijät (esim. tasapaino, koordinaatiokyky, lihasvoima ja nivelkireydet) ja asetamme tavoitteet yhdessä kuntoutujan kanssa.  Tavoitteena on aiemman toimintakyvyn mahdollisimman hyvä palautuminen ja omatoimisuuden mahdollisimman hyvä saavuttaminen ongelmasta riippuen.  Tämä tarkoittaa sitä, että kuntoutuksen avulla kuntoutujan tulisi selviytyä arkielämän askareistaan paremmin sairaudesta tai vammasta huolimatta. Kuntoutuksessa tehdään yhteistyötä omaisten, avustajien ja muun henkilökunnan kanssa.

Kuntoparkki toteuttaa Kelan ja kunnan vaikeavammaisten lääkinnällistä kuntoutusta aikuisille yksilöterapiana. Fysioterapia toteutetaan Kuntoparkin terapiatiloissa, kuntoutujan kotona tai uimahallissa.

Lue lisää http://www.kela.fi/kuntoutus

Manuaalinen terapia on erilaisiin käsin tehtäviin tekniikoihin erikoistunut fysioterapeuttinen hoitomuoto. Manuaalisen terapian tavoitteena on ensisijaisesti kipujen lievittyminen ja nivelten liikelaajuuksien palautuminen. Manuaalinen terapia perustuu asiakkaan hermo-, lihas- ja niveltoimintojen tutkimiseen ja niiden toimintahäiriöiden korjaamiseen. Käyttöaiheita ovat mm. selän ja niskan liikehäiriöt, raajoihin säteilevät kivut, päänsärky sekä raajanivelten liikerajoitukset ja toimintahäiriöt. Manuaalisen terapian lisäksi tarvitaan usein yksilöllistä terapeuttista harjoittelua, jonka fysioterapeutti suunnittelee ja ohjaa asiakkaalle.

Mekaaninen diagnostisointi ja hoito alkaa potilaan taudinkuvan määrittelyllä ja fyysisellä tutkimuksella, missä pääpaino on oireiden analysoinnissa suhteessa tiettyihin toistettuihin rangan liikkeisiin ja pitkäkestoisiin asentoihin. Potilaalle suunnitellaan yksilöllinen hoito-ohjelma kipujen, sentralisaatio-ilmiön ja liikkeiden käyttäytymisen perusteella. Robin McKenzien kuvaama sentralisaatio-ilmiö on kliinisesti havainnoitavissa oleva ilmiö, jossa tiettyjen liikkeiden tai asentojen vaikutuksesta oireiden voimakkuus ja sijainti vähenee raajan perifeerisissä eli ulommissa osissa samalla puolestaan voimistuen sentraalisesti paikallistuen selkärangan alueella.

Hoidon päätavoitteina on:

  1. Poistaa kipu
  2. Palauttaa rangan täydellinen toiminta
  3. Ehkäistä vaivan uusiutuminen ja progressiivinen paheneminen

Hoito koostuu kohdennetuista harjoituksista ja liikkeistä, asennon hallinnan opetuksesta sekä ensiapu-ohjeiden opetuksesta uusien kipujaksojen pahenemisen ehkäisemiseksi. Harjoitukset alkavat aina ensin potilaan suorittamilla asennoilla ja liikkeillä, minkä jälkeen edetään vähitellen fysioterapeutin suorittamiin tekniikoihin. Itsehoitoharjoituksista muodostuu potilaalle yksilöllinen mahdollisen seuraavan kipujakson ensiapu, jolla ennaltaehkäistään oireiden paheneminen. Periaatteena on minimoida uuden kipujakson vaaratekijät sekä opettaa potilas hoitamaan itse itsensä, jolloin hän selviää uusiutuvasta selkäkipujaksosta omatoimisesti.

McKenzie-menetelmällä voidaan nopeasti ja luotettavasti määritellä ne potilaan oireet, jotka helpottuvat mekaanisella terapialla nopeasti, hitaasti tai eivät lainkaan.  Lisäksi menetelmällä voidaan erotusdiagnostisoida ne potilaat, jotka saattavat tarvita leikkaushoitoa, muuta lääketieteellistä hoitoa tai muuta terapiaa.

Lisää tietoa McKenzie-menetelmästä: www.suomenmckenzieinstituutti.fi

Kuntoparkista löydät myös neurologisen fysioterapian osaamista. Neurologisella fysioterapialla pyritään ylläpitämään ja lisäämään toiminta- ja liikuntakykyä, kun oireiden taustalla on jokin toimintakykyä heikentävä neurologinen sairaus. Tavallisimpia neurologisia sairauksia ovat aivoinfarktin jälkeinen halvaantuminen, aivo- ja selkäydinvammat, MS-tauti ja Parkinsonin tauti.

Neurologisessa fysioterapiassa keskitytään erityisesti tasapaino-, koordinaatio- ja liikkuvuusharjoitteluun sekä liikkumisen harjoitteluun. Neurologisten asiakkaiden kuntoutuksessa sovelletaan usein kaikkia fysioterapian osa-alueita tuki- ja liikuntaelinongelmien moninaisuudesta johtuen. Neurologisessa fysioterapiassa tehdään työtä moniammatillisesti yhteistyössä läheisten kanssa. Kuntoutuksessa kohdistetaan huomio arkipäivän tarpeisiin, arjessa selviytymiseen ja kuntoutujassa piileviin voimavaroihin. Tavoitteena on, että kuntoutuja selviäisi mahdollisimman hyvin arkisista toimistaan.

PhysioPilates on liikuntaa, jossa pilatesharjoitteluun yhdistyy fysioterapeuttinen osaaminen. Ohjaajana toimii PhysioPilates-koulutuksen saanut fysioterapeutti, jolla on ammattitaitoa antaa yksilöllistä ohjausta huomioiden asiakkaan tuki- ja liikuntaelinvaivat.

PhysioPilates voi olla ryhmäharjoittelua tai yksilöllistä ohjausta, jossa asiakkaan erityistarpeet on huomioitu vielä tarkemmin. PhysioPilates-harjoittelu voi toimia fysioterapian tukena tai se voi olla ennaltaehkäisevää tai kuntoa kohottavaa harjoittelua.

PhysioPilates tähtää laadukkaaseen ohjaukseen, sillä jo alkeistuntien ohjaajilla on takanaan 3,5 vuotta fysioterapiaopintoja sekä vähintään 100 tuntia PhysioPilates -koulutusta. PhysioPilates on terveysliikunnan nykytarpeita vastaamaan kehitetty konsepti, joka pohjautuu uusimpaan tutkimustietoon tuki- ja liikuntaelinharjoittelusta.

Kuntoparkin fysioterapiassa on käytössä Shockwave-painehoitolaite. Shockwave on uusi, tehokas hoitomenetelmä lihas- ja jänneongelmiin. Hoidossa kudoksiin kohdistetaan mekaanisesti tuotettu korkeatehoinen paineaalto. Paraneminen edistyy, krooninen tulehdus vähenee ja kipuun saadaan lievitystä. Shockwave-terapia on vaihtoehto kortisoni-injektiolle ja/tai kirurgiselle toimenpiteille sen hyvien tuloksien ja vähäisten sivuvaikutuksien ansiosta. Tavallisimmin 2–5 hoitokertaa 7–10 päivän välein riittää oireilevan vaivan rauhoittamiseen.

Hoito on tehokasta kroonisiin vaivoihin, kuten
• kivulias olkapää (jännetulehdus) • kalkkiolkapää • tennis- ja golfkyynärpää • kantapään jännetulehdus (akillesjänne) • kantaluupiikki (plantaarifaskiitti) • juoksijan polvi (ITB-syndrooma) • hyppääjän polvi (patellar tendinopatia) • limapussitulehdus • penikkatauti.

Tapaturmien aiheuttamien vammojen huolellinen hoito ja kuntoutus takaavat parhaan mahdollisen toimintakyvyn palautumisen. Fysioterapialla pyritään palauttamaan nivelten liikeradat ja lihasten toiminta normaaleiksi. Kivunhoitoon ja turvotukseen saa apua ultraääni- ja sähköhoidosta sekä lymfaterapiasta. Hieronnalla rentoutetaan lihaksia ja manuaalisella terapialla pyritään palauttamaan nivelten liikelaajuudet. Oikein suunniteltujen, annosteltujen ja toteutettujen harjoitteiden avulla lihasvoima ja liikehallinta voidaan palauttaa ennalleen. Tarvittaessa kuntoutuja saa yksilöllisesti räätälöidyn kuntosaliohjelman ja hän voi käyttää kuntosaliamme vapaasti fysioterapiajakson ajan. Itsenäinen kuntosaliharjoittelu tehostaa kuntoutumista kokonaisvaltaisesti.

Terapeuttinen harjoittelu on aktiivisiin ja toiminnallisiin harjoituksiin perustuva kuntoutusmuoto. Harjoitusten perustana on fysioterapeutin tekemä tutkimus, määritelty ongelma sekä yhdessä asiakkaan kanssa luotu tavoite. Harjoittelun tavoitteena on edistää hermoston, nivelten ja lihasten heikentynyttä toimintaa. Harjoittelu voidaan toteuttaa oman kehon painolla, kuntosalilaitteilla tai erilaisilla pienvälineillä. Terapeuttinen harjoittelu eroaa perinteisestä kuntosaliharjoittelusta siten, että se on erityisesti asiakkaan vaivoihin kohdennettua harjoittelua ja tähtää parantuneeseen toimintakykyyn.

Terveydestään huolehtiva työntekijä on yrityksen tuottavin sijoitus. Työfysioterapian tehtävänä on tukea työntekijöiden fyysistä työ- ja toimintakykyä. Työfysioterapiapalvelumme sisältävät yksilöfysioterapian lisäksi fyysisen kunnon testaamisen, kuntosali- ja ryhmäliikuntaohjauksen sekä liikunta- ja ergonomianeuvonnan.

Jokaiselle yritykselle voidaan räätälöidä oma ohjelma, joka sisältää työntekijöiden tarpeiden ja toiveiden mukaisesti ohjattuja liikuntatunteja sekä luentoja ergonomiasta, harjoittelusta, ravinnosta ja kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista. Yksilöllisten fysioterapeuttisten tutkimusten ja hoitojen lisäksi fysioterapeutti voi käydä työpaikalla arvioimassa työpisteiden ergonomiaa ja ohjata terveellisempiä työtapoja. Työntekijöitä voidaan ohjata myös Kuntoparkin työergonomiaa tukeviin liikuntaryhmiin kuten pilatekseen, asahiin ja kahvakuulaan.