fbpx

Henkilöstöetuna fysioterapiaa

Tiesitkö, että fysioterapia voi olla nykyisin (vuoden 2021 alusta lähtien) työnantajan henkilöstölleen tarjoama, verovapaa henkilöstöetu? Entä sen, ettet enää tarvitse välttämättä lääkärin lähetettä fysioterapiakäynnillesi? 

Tällaisten vapaaehtoisten työterveyspalveluiden tarjoaminen työntekijöille voi siis olla verovapaata, jolloin työnantajan ei tarvitse maksaa tarjoamastaan edusta palkan sivukuluja, eikä etu ole veronalaista tuloa työntekijälle. Verovapaan henkilöstöedun kriteerien täyttyminen edellyttää kuitenkin sen, että työnantaja on määritellyt kustantamansa vapaaehtoisen työterveyshuoltosopimuksen laajuuden etukäteen kirjallisesti esimerkiksi työterveyshuollon toimintasuunnitelmaan.

Näin hankit palvelun fysioterapia -yritykseltä

Työnantajalla on useampi vaihtoehto fysioterapia -palveluiden tarjoamiseen henkilöstölleen verovapaasti. Helpoimmin homma onnistuu hankkimalla palvelu suoraan fysioterapia -yritykseltä. Toinen tapa on järjestää palvelu siten, että työntekijä saa työterveyslääkäriltä lähetteen, johon on määritelty, mitä palveluja vapaaehtoinen työterveyshuolto fysioterapian osalta kattaa. Edellisten lisäksi työnantaja voi myös järjestää fysioterapian kohdennetulla maksuvälineellä tai vakuutuksella.

Kirjallinen suunnitelma edellytyksenä verovapaudelle

Jotta verovapaan henkilöstöedun edellytykset täyttyvät, on työantajan laadittava kirjallinen dokumentti, johon on kirjattu korvattavien, vapaaehtoisten työterveyshuoltopalvelujen taso ja laajuus. Juridisesti kyse on tuloverolain (1535/1992) 69 §:n mukaisesta työnantajan järjestämästä terveydenhuollosta, josta Verohallinto käyttää nimitystä vapaaehtoinen työterveyshuolto.

Käytännössä verovapaaksi luokiteltavien työterveyspalveluiden tulee siis perustua työnantajan laatimiin työ- tai virkasopimuksiin, työterveyshuollon toimintasuunnitelmaan tai työpaikan kirjalliseen terveydenhoito-ohjeistukseen. Siitä tulee käydä yksityiskohtaisesti ilmi niiden järjestelyjen tai korvattavien terveydenhuoltopalvelujen taso ja laajuus, joita työntekijä voi hyödyntää työantajan kustantamana. Sillä ei ole väliä, laskuttaako kuntoutuskumppani suoraan työantajaa vai periikö työntekijä itse maksamansa kulut myöhemmin työantajalta. Molemmat tavat täyttävät yhtä lailla verovapauden kriteerit.

Kuntoparkki – laadukas ja luotettava kuntoutuskumppani

Haluatteko te tarjota työntekijöillenne terveyttä ja hyvinvointia fysioterapia -sopimuksella? Onko teille tärkeää, että henkilöstönne voi hyvin ja omaa hyvän toiminta- sekä suorituskyvyn?

Me Kuntoparkissa uskomme, että hyvinvointi ja henkilöstötuottavuus kulkevat käsi kädessä. Ainoa hyvä sekä tuottava työntekijä onkin terve ja motivoitunut työntekijä. Tekemällä vapaaehtoisen työterveyshuollon palvelusopimuksen meidän kanssamme, saat meidät kumppaniksenne vastaamaan teidän työntekijöidenne terveydestä ja toimintakyvystä. Se on paitsi välittävä, myös erinomaisen kannattava sijoitus yrityksenne tuloksentekokykyyn.

Ota yhteyttä, me autamme!

Ota yhteyttä