fbpx

Työhyvinvointiin kannattaa panostaa

Lähes 90 % suomalaisista työnantajista tukee rahallisesti työntekijöidensä hyvinvointia ja kokee sen sijoituksena, joka maksaa itsensä takaisin vähentyneinä sairauspoissaolona. Työntekijöitä kannustetaan pitämään parempaa huolta hyvinvoinnistaan esimerkiksi luentojen, liikuntaseteleiden, tauko- ja ryhmäliikunnan, kuntotestien ja työhyvinvointia edistävien virkistys- ja hyvinvointipäivien avulla. Ymmärrys panostuksen tärkeydestä on hyvällä tasolla, mutta ennakoivuudessa, pitkäjänteisyydessä, suunnitelmallisuudessa, yksilöllisyydessä sekä vaikuttavuudessa on vielä paljon parantamisen varaa.

Ymmärrys ja panostukset eivät käy käsi kädessä

Työhyvinvointiin satsaamisen merkitys ymmärretään nykyisin jo hyvin, mutta panostukset ovat edelleen liian vähäisiä. Kokonaispanostus Suomessa on ollut viime vuosina keskimäärin noin 850 euroa per työntekijä, mistä kertyy yhteensä reilun 2 miljardin euron potti työntekijöiden hyvinvointiin. Kun tiedetään, että vastaavasti pelkästään ennenaikainen eläköityminen rasittaa suomalaisyritysten ja valtion taloutta noin 25 miljardin euron verran, voidaan todeta panostuksen olevan edelleen riittämätön.

Työurien pidentämispaineet edellyttävät suurempia ja fiksummin kohdistettuja panostuksia työntekijöiden hyvinvointiin. Tavoitteena tulisi olla vähintään tilanne, jossa sairauspoissaolot ja ennenaikaiset eläköitymiset eivät haittaisi yritysten toimintaa ja tuottavuutta. Yksilön kohdalla sairauspoissaolot ovat korkealla tasolla silloin, kun ne kuormittavat yritystä tuhansilla euroilla vuodessa.

Älä tuijota pelkkiä säästöjä

Vaikka sairauspoissaolokustannusten vähentäminen on hyvä syy panostaa työhyvinvointiin, piilee panostuksen todellinen potentiaali jossain ihan muualla. Hyödyt voivat olla sairauspoissaolosääs- töihin nähden moninkertaiset, kunhan panostukset suunnataan fiksusti, aidosti vaikuttaviin sekä henkilöstön näkökulmasta houkutteleviin palveluihin.

Välittävä työnantaja saa vastineeksi motivoituneen, sitoutuneen ja rasitushakuisen henkilöstön. Henkilöstöönsä panostavan työnantajan moderni ja aktiivinen yritysimago vetää puoleensa parhaiden työntekijöiden lisäksi myös parhaita asiakkaita ja hyvinvoiva sekä energinen työntekijä toimii yritykselle erinomaisena käyntikorttina niin työssä kuin vapaa-ajalla. Hyväkuntoinen, energinen ja vireä henkilöstö on myös aikaansaavuudeltaan huimasti uupunutta työyhteisöä tehokkaampi ja tuottavampi.

Työhyvinvoinnista ihmisten hyvinvointiin

Pelkän työhyvinvointipanostuksen sijaan olisikin hyvä puhua ihmisen hyvinvointiin satsaamisesta, sillä vaikutukset yltävät työajalta myös laadukkaamman, onnellisemman sekä täysipainoisemman vapaa-ajan puolelle. Parhaimmillaan innostus ja aktiivisuus saavat myös lähiympäristön eli työkaverit sekä perheenjäsenet liikkeelle, joten positiivinen vaikutus voi ulottua ja kasvaa jopa kansanterveydellisesti ja –taloudellisesti vaikuttavaan lopputulokseen. Hyvinvoiva ihminen on onnellisempi kotona sekä energisempi ja motivoituneempi työssä.

Mikäli henkilöstönne hyvinvointi on teille tärkeää ja haluatte tukea työntekijöidenne terveyttä, toimintakykyä sekä jaksamista, niin olemme mielellämme käytettävissä.

Jätä yhteydenottopyyntö